Sut mae rhoi bach o sglein ar eich negeseuon Twitter a Facebook?

Mae lot o waith wedi ei wneud ac ystadegau wedi casglu ar sut gall delwedd neu fideo mewn neges ar cyfryngau cymdeithasol cynyddu’r lefel o rannu, a thrwy hynny ymestyn a chwyddo’ch cyrhaeddiad. Mae sawl platfform ag Ap ar gael i hwyluso’r broses o greu negeseuon a delweddau fydd yn mynu sylw. Dyma rhai da Read more about Sut mae rhoi bach o sglein ar eich negeseuon Twitter a Facebook?[…]

Dwyieithrwydd, y fwled arian economaidd fydd yn sicrhau’r filiwn. 

Un o brif ddigwyddiadau’r Eisteddfod, ar wahân i lansiad swyddogol Awr Cymru, oedd lansiad papur ymgynghori, gan lywodraeth Cymru, oedd yn amlinellu uchelgais i greu Cymru sy’n ymateb mewn ffordd wedi’i chynllunio i’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg, ac i gynyddu nifer y bobl sy’n dysgu’r iaith ac yn gallu ei defnyddio gyda’u teuluoedd, Read more about Dwyieithrwydd, y fwled arian economaidd fydd yn sicrhau’r filiwn. […]

Datganiad y WASG – Lansiad Awr Cymru

Datganiad y WASG – Lansiad Awr Cymru 11am DYDD MAWRTH 02/08/16 Daeth yr Awr, Daeth y Cwmni Lansio busnes newydd i ddangos gwerth masnachol yr iaith Gymraeg    Mae cwmni newydd yn cael ei lansio’n swyddogol heddiw am 11am dydd Mawrth yr 2il o Awst i adeiladu ar lwyddiant Yr Awr Gymraeg gwasanaeth digidol sy’n Read more about Datganiad y WASG – Lansiad Awr Cymru[…]