Dwyieithrwydd, y fwled arian economaidd fydd yn sicrhau’r filiwn. 

Un o brif ddigwyddiadau’r Eisteddfod, ar wahân i lansiad swyddogol Awr Cymru, oedd lansiad papur ymgynghori, gan lywodraeth Cymru, oedd yn amlinellu uchelgais i greu Cymru sy’n ymateb mewn ffordd wedi’i chynllunio i’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg, ac i gynyddu nifer y bobl sy’n dysgu’r iaith ac yn gallu ei defnyddio gyda’u teuluoedd, Read more about Dwyieithrwydd, y fwled arian economaidd fydd yn sicrhau’r filiwn. […]

Hybu busnesau i ddefnyddio’r Gymraeg – BBC Cymru Fyw

Wedi lansiad Awr Cymru bore ‘ma ar faes yr Eisteddfod, rydym wedi derbyn llond law o sylw gan cynnwys y stori isod gan BBC Cymru. Mae Huw wedi bod yn weithgar yn hybu’r cwmni ar hyd a lled y faes, yn barod heddiw mae wedi siarad ar panel gyda’r WCVA ac wedi cael ei gyfweld gan Read more about Hybu busnesau i ddefnyddio’r Gymraeg – BBC Cymru Fyw[…]

Datganiad y WASG – Lansiad Awr Cymru

Datganiad y WASG – Lansiad Awr Cymru 11am DYDD MAWRTH 02/08/16 Daeth yr Awr, Daeth y Cwmni Lansio busnes newydd i ddangos gwerth masnachol yr iaith Gymraeg    Mae cwmni newydd yn cael ei lansio’n swyddogol heddiw am 11am dydd Mawrth yr 2il o Awst i adeiladu ar lwyddiant Yr Awr Gymraeg gwasanaeth digidol sy’n Read more about Datganiad y WASG – Lansiad Awr Cymru[…]

Diweddariadau Facebook Mewn Mwy Na Un Iaith

Ydych chi’n rhannu diweddariadau Facebook amlieithog? Yn aml iawn mae tudalennau Facebook amlieithog yn gallu cynnwys diweddariadau mewn mwy na un iaith. Mi all hyn wneud y diweddariad yn hir i ddarllen ac weithiau’n edrych yn flêr. Mae hi’n bosib rhannu diweddariadau Facebook mewn mwy na un iaith gyda dim ond un o’r ieithoedd yn ymddangos ar wal y darllenwr. Read more about Diweddariadau Facebook Mewn Mwy Na Un Iaith[…]