Gallwch chi sbario awr o gyflog y mis i gefnogi menter Gymraeg?

Mae yna lu o syniadau a phrosiectau sydd angen cefnogaeth ariannol i sefydlu a datblygu, a fyddwch chi’n fodlon helpu gwireddu’r rhain a rhoi’r cyfle gorau posib iddynt lwyddo? Trwy gytuno i gyfrannu awr o gyflog y mis (yr isafswm cyflog cenedlaethol yw £7-50) am 12 mis gallwch sicrhau’r sylfaen cadarn mae prosiectau angen i Read more about Gallwch chi sbario awr o gyflog y mis i gefnogi menter Gymraeg?[…]

Cymryd Marchnata a Hyrwyddo yn y Gymraeg i’r Lefel Nesaf…

Sefydlwyd yr Awr Gymraeg yn ôl yn 2012 fel awr Twitter i hyrwyddo digwyddiadau a gweithgareddau busnesau a sefydliadau. O’r hedyn a blannwyd mae’r Awr wedi tyfu i’r pwynt lle ar ddechrau 2017 mae dros 8,000 o ddilynwyr gan y cyfrif. Yn ystod 2016 mi wnaeth yr hashnod #yagym gyrraedd 197,251,274 o linellau amser a Read more about Cymryd Marchnata a Hyrwyddo yn y Gymraeg i’r Lefel Nesaf…[…]

Rhwydwaith Gemau ac Addysg Geltaidd

Mae heddiw yn gweld lansiad menter gydweithredol newydd, rhwng Cymru, yr Alban a gogledd Iwerddon, fydd yn amlygu’r potensial i gydweithio yn feysydd addysg ddigidol a gemau cyfrifiadurol. Mae’r lansiad yn digwydd yng Nghaeredin lle mae Gŵyl Adloniant Digidol Caeredin yn cael ei gynnal am y tro cyntaf. Mae cydweithio ar draws y sectorau hyn Read more about Rhwydwaith Gemau ac Addysg Geltaidd[…]