Gallwch chi sbario awr o gyflog y mis i gefnogi menter Gymraeg?

Mae yna lu o syniadau a phrosiectau sydd angen cefnogaeth ariannol i sefydlu a datblygu, a fyddwch chi’n fodlon helpu gwireddu’r rhain a rhoi’r cyfle gorau posib iddynt lwyddo? Trwy gytuno i gyfrannu awr o gyflog y mis (yr isafswm cyflog cenedlaethol yw £7-50) am 12 mis gallwch sicrhau’r sylfaen cadarn mae prosiectau angen i Read more about Gallwch chi sbario awr o gyflog y mis i gefnogi menter Gymraeg?[…]

Cyrraedd y Filiwn – Strategaeth yr Iaith Gymraeg

Heddiw fe gyhoeddodd llywodraeth Cymru strategaeth ar gyfer yr iaith Gymraeg, un fydd yn sicrhau, gobeithio, ein bod yn cyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg  erbyn y flwyddyn 2050. Yr ydym ni fel cynrychiolwyr o’r Awr Gymraeg yn croesawu’r strategaeth ac yn cefnogi ei amcanion a hoffwn awgrymu bod yma gyfle i fireinio Read more about Cyrraedd y Filiwn – Strategaeth yr Iaith Gymraeg[…]

Cymryd Marchnata a Hyrwyddo yn y Gymraeg i’r Lefel Nesaf…

Sefydlwyd yr Awr Gymraeg yn ôl yn 2012 fel awr Twitter i hyrwyddo digwyddiadau a gweithgareddau busnesau a sefydliadau. O’r hedyn a blannwyd mae’r Awr wedi tyfu i’r pwynt lle ar ddechrau 2017 mae dros 8,000 o ddilynwyr gan y cyfrif. Yn ystod 2016 mi wnaeth yr hashnod #yagym gyrraedd 197,251,274 o linellau amser a Read more about Cymryd Marchnata a Hyrwyddo yn y Gymraeg i’r Lefel Nesaf…[…]

Dwyieithrwydd, y fwled arian economaidd fydd yn sicrhau’r filiwn. 

Un o brif ddigwyddiadau’r Eisteddfod, ar wahân i lansiad swyddogol Awr Cymru, oedd lansiad papur ymgynghori, gan lywodraeth Cymru, oedd yn amlinellu uchelgais i greu Cymru sy’n ymateb mewn ffordd wedi’i chynllunio i’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg, ac i gynyddu nifer y bobl sy’n dysgu’r iaith ac yn gallu ei defnyddio gyda’u teuluoedd, Read more about Dwyieithrwydd, y fwled arian economaidd fydd yn sicrhau’r filiwn. […]

Dwyieithrwydd, y fwled arian economaidd fydd yn sicrhau’r filiwn. 

Un o brif ddigwyddiadau’r Eisteddfod, ar wahân i lansiad swyddogol Awr Cymru, oedd lansiad papur ymgynghori, gan lywodraeth Cymru, oedd yn amlinellu uchelgais i greu Cymru sy’n ymateb mewn ffordd wedi’i chynllunio i’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg, ac i gynyddu nifer y bobl sy’n dysgu’r iaith ac yn gallu ei defnyddio gyda’u teuluoedd, Read more about Dwyieithrwydd, y fwled arian economaidd fydd yn sicrhau’r filiwn. […]

Datganiad y WASG – Lansiad Awr Cymru

Datganiad y WASG – Lansiad Awr Cymru 11am DYDD MAWRTH 02/08/16 Daeth yr Awr, Daeth y Cwmni Lansio busnes newydd i ddangos gwerth masnachol yr iaith Gymraeg    Mae cwmni newydd yn cael ei lansio’n swyddogol heddiw am 11am dydd Mawrth yr 2il o Awst i adeiladu ar lwyddiant Yr Awr Gymraeg gwasanaeth digidol sy’n Read more about Datganiad y WASG – Lansiad Awr Cymru[…]