Rhwydwaith Gemau ac Addysg Geltaidd

Mae heddiw yn gweld lansiad menter gydweithredol newydd, rhwng Cymru, yr Alban a gogledd Iwerddon, fydd yn amlygu’r potensial i gydweithio yn feysydd addysg ddigidol a gemau cyfrifiadurol. Mae’r lansiad yn digwydd yng Nghaeredin lle mae Gŵyl Adloniant Digidol Caeredin yn cael ei gynnal am y tro cyntaf. Mae cydweithio ar draws y sectorau hyn Read more about Rhwydwaith Gemau ac Addysg Geltaidd[…]

Diweddariadau Facebook Mewn Mwy Na Un Iaith

Ydych chi’n rhannu diweddariadau Facebook amlieithog? Yn aml iawn mae tudalennau Facebook amlieithog yn gallu cynnwys diweddariadau mewn mwy na un iaith. Mi all hyn wneud y diweddariad yn hir i ddarllen ac weithiau’n edrych yn flêr. Mae hi’n bosib rhannu diweddariadau Facebook mewn mwy na un iaith gyda dim ond un o’r ieithoedd yn ymddangos ar wal y darllenwr. Read more about Diweddariadau Facebook Mewn Mwy Na Un Iaith[…]