Poblogi’r Dirwedd ddigidol Gymraeg

Amcanion

Mae Awr Cymru Yn Gweithio i
Go to Hyrwyddo Defnydd

Hyrwyddo Defnydd

Hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg mewn byd digidol.

Gwerth

Amlygu gwerth y Gymraeg i fyd busnes, yn lleol, drwy Gymru a thu hwnt.

Go to Cymorth

Cymorth

Cynnig cymorth ac arweiniad i unigolion, cwmnïau, busnesau, sefydliadau – preifat a chyhoeddus yn ogystal â’r trydydd sector i fanteisio ar lwyfannau marchnata a hyrwyddo newydd.

Llais

I gynrychioli llais annibynnol a phositif dros y Gymraeg.

Amdanon Ni

Poblogi'r Dirwedd Ddigidol Gymraeg
Ein Gwaith Digidol:

Hyrwyddo defnydd o’r iaith Gymraeg arlein trwy’r @YrAwrGymraeg

Amlygu’r iaith Gymraeg trwy datblygu’r @YBuntGymraeg

Cynnig Cymorth ac Arweiniad i fusnesau a sefydliadau trwy @AwrCymru er mwyn cynyddu defnydd o’r iaith Gymraeg

  • o delio â chwmni/sefydliad sy'n marchnata yn y Gymraeg

  • yn yr Awr Gymraeg ar ddyfeisiadau symudol

  • yn ymbalchuo yn yr iaith Gymraeg

Y Tîm

Pwy ydyn ni?

Huw Marshall

Cyfarwyddwr
Am y 4 blynedd diwethaf mae Huw wedi bod yn gyfrifol am arwain gweithgaredd digidol S4C gan ddatblygu a gweithredu strategaeth ddigidol newydd ar gyfer y sianel. Fe sefydlodd @yrawrgymraeg yn 2012 ac wedi bod yn amlwg yn y byd digidol Gymraeg am flynyddoedd.

Angharad Dalton

Cyfarwyddwr
Trwy ei gwaith gyda’r Sefydliad Materion Cymreig a Chymunedau 2.0 dros y chwe blynedd diwethaf, mae Angharad wedi datblygu arbenigedd yn y cyfryngau cymdeithasol, gwaith straeon digidol ac ymddygiad ar-lein.

Dewi Jones

Cyfarwyddwr
Wedi’i leoli ger Conwy yng ngogledd Cymru, mae Dewi wedi bod yn gweithio yn y byd hyfforddiant am 15 mlynedd ac wedi bod yn gweithio fel ymgynghorwr cyfryngau cymdeithasol ers 3 mlynedd. Mae o hefyd yn llysgennad gwirfoddol i Hootsuite, aelod o brosiect Twitter Insiders ac aelod o banel Lab Amaeth Cyswllt Ffermio.

#yagym

Cefnogwch Awr Cymru i Boblogi'r Dirwedd Ddigidol

Newyddion

Yn Y Byd Digidol

Cysylltwch â ni