Manteision o ddefnyddio’r Gymraeg yn eich busnes

Huw yn egluro’r manteision o ddefnyddio’r Gymraeg yn eich busnes.

Cofiwch fod Yr Awr Gymraeg (@yrawrgymraeg) ar Twitter pob nos Fercher rhwng 8 a 9. Awr o hyrwyddo i fusnesau, digwyddiadau a mudiadau Cymraeg.

Cofiwch ddefnyddio’r hashnod ‪#‎yagym‬ os am ymuno neu i ddilyn yr awr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *